Mikä on moderni mysteerikoulu?

Mysteerikouluissa opetetaan ikiaikaista, ajatonta viisautta. Mysteerikoulujen kulmakivi on lause ”tunne itsesi”. Kaikki lähtee sisältä – mitä alhaalla, sitä ylhäällä ja mitä sisällä, sitä ulkona. Oleellinen osa mysteerikouluja on aktivoida ja herättää ihmistä muistamaan syvä viisaus ja voima itsessään – se valtava, rajaton potentiaali, joka jokaisessa ihmisessä on.

Mysteerikoulujen perinne on tuhansia vuosia vanhaa. Aikanaan mysteerikoulut olivat tarkoitettu ja avoinna ainoastaan ihmisille, jotka olivat täysin sitoutuneita tutkimaan elämää ja ihmisyyttä tieteen ja taiteen keinoin. Edellytyksenä oli sitoutuminen omaan henkiseen kasvuun ja tietoisuuden avaamiseen sekä omistautuminen palvelemaan tietoisesti kanssakulkijoitaan ja maailmaa. Myöhemmin historiassa esimerkiksi inkvisitioiden aikaan mysteerikouluista tuli täysin salaisia, koska niiden ikiaikainen viisaus haluttiin suojata ja varmistaa jatkuvuus myös tulevaan. Tämä on myös syy, miksi salaista esoteerista tietoa on aina opetettu lähinnä suullisesti ja tarinoiden kautta. Oleellista on myös erilaiset initiaatiot, vihkimykset ja matkat, jotka ovat sanojen tuolla puolen. Mysteerikouluissa on opetettu myös esimerkiksi astrologiaa, alkemiaa ja pyhää geometriaa, joihin nykyisen kemian ja lääketieteen voidaan ajatella alunperin perustuvan. Opetus on yleensä sisältänyt tiedon lisäksi mm. parannusta, rituaaleja ja seremonioita, jotka vahvistavat tasapainoa luonnon kanssa.

Yhden teorian mukaan alun perin mysteerikouluja oli seitsemän ympäri maailmaa: Tiibetissä, Japanissa, Englannissa (mahdollisesti Glastonbury), Pohjois-Amerikassa, Romaniassa, Australiassa ja Afrikassa. Voidaan kuitenkin ajatella, että mysteerikouluja on ollut jo näitäkin ennen. Nykypäivänä mysteerikoulut ovat lisääntyneet ympäri maailmaa ja ne perustuvat erilaisiin perinteisiin ja polkuihin – ja niiden sekoituksiin. Vaikka erilaisia polkuja ja niin sanottuja linjoja tai traditioita noudattelevia mysteerikouluja on paljon, kaikissa niissä on kuitenkin sama ydinajatus – avata tietoisuutta, ikiaikaista, muuttumatonta viisautta ja palvella rakkaudella, eli tehdä maailmasta parempi paikka ihmisille.

Tänä päivänä mysteerikoulujen opit ja viisaudet ovat auki jokaiselle, joka on sitoutunut oman totuuden etsintään ja janoaa syvää ymmärrystä elämästä. Jokaisessa ihmisessä on kaikki voima ja potentiaali oman elämän mestaruuteen, mutta se vaatii sitoutumista sekä tahtoa sijoittaa itseensä ja tehdä sisäistä työtä. Tämä tie johtaa ennen pitkää siihen, että löytää oman ainutlaatuisen tavan/muodon myös palvella, jolloin keskittyminen siirtyy vain itsensä tutkimisesta enemmän omaan palvelutehtävään ja siihen, miten voi vaikuttaa tähän maailmaan.

Usein modernit mysteerikoulut, kuten Shamaria, ei enää seuraa vain yhtä tiettyä linjaa tai perinnettä, vaan yhdistelee erilaista ikivanhaa viisautta ja jatkuvasti muuttuvaa modernia tietoa omanlaisekseen kokonaisuudeksi, joka palvelee juuri tässä ajassa eläviä ihmisiä ja sitä kautta tulevaa. Mysteerikoulu ei perustu mihinkään poliittiseen tai uskonnolliseen ajatukseen, vaan ihmisten elämän parantamiseen, tietoisuuden nostamiseen ja rakkauden avaamiseen.

Shamariassa eniten vaikuttavat perinteet ja viisaudet kumpuavat perustajansa henkisen polun mukaan etenkin shamanistisesta luontoyhteydestä (intiaaniheimojen viisaus, Siperian shamanismi, Kalevala), sekä feminiinisistä mysteereistä, etenkin esoteerisesta kristillisyydestä (Maria Magdaleena), Egyptin mysteereistä (Isis) ja Englannin mysteereistä (Avalon). Mausteita tulee kuitenkin myös muista perinteistä, mytologioista ja energioista. Itseä ja elämää tutkitaan välillä myös esimerkiksi mielen rakenteiden, NLP:n, psykoterapian ja unimaailman (Jung), alkemian, astrologian, metafysiikan tai kvanttifysiikan kautta. Vaikka välillä voidaan käsitellä asioita, joita on aluksi haastava ymmärtää, oleellista Shamariassa on maadoittuneisuus ja juurevuus sekä asioiden konkretisoiminen ja käytäntöön tuominen osaksi tätä päivää. Juuri monimuotoisuus tekee modernista mysteerikoulusta mielenkiintoisen ja rajattoman mahdollisuuden tutkia itseä, maailmaa ja koko elämän upeaa mysteeriä. Tämä on syvää ja voimallista työskentelyä, mutta tämä ei ole vakavaa, vaan kyse on elävästä elämästä!

Shamaria  tarjoaa mahdollisuuden avautumiselle, ihmettelylle ja oivalluksille, joista kukin ottaa omakseen sen, mikä itselle tuntuu oikealta oman totuuden mukaisesti. Kyse on transformaatiosta. Kun elinvoimasi kasvaa, intuitiosi vahvistuu ja luovuutesi avautuu – kaikki on mahdollista! Mysteerikoulu ei siis anna valmiita vastauksia, vaan se on kuin katalysaattori, joka inspiroi, tukee ja mahdollistaa kokemuksia, jotka auttavat avautumaan aidolle olemuksellesi, omalle voimallesi, tarkoituksellesi ja tehtävällesi. Itsetuntemuksen myötä voit tehdä yhä tietoisempia valintoja sydämen viisauttasi ja intuitiotasi kuunnellen.

Sinä itse olet se suuri mysteeri. Ja maailma tarvitsee juuri sinua.