Mikä on moderni mysteerikoulu?

Sinun elämäsi on oma mysteerikoulusi, siksi mysteerikoulujen kulmakivi on lause ”tunne itsesi”. Kaikki lähtee sisältäsi – mitä alhaalla, sitä ylhäällä ja mitä sisällä, sitä ulkona. Oleellinen osa mysteerikouluja on aktivoida ja herättää ihminen muistamaan sisällään olevan viisauden ja voiman – sen valtavan, rajattoman potentiaalin, joka jokaisessa ihmisessä on.

Mysteerikoulujen perinne on tuhansia vuosia vanhaa. Aikanaan mysteerikoulut olivat tarkoitettu ja avoinna ainoastaan ihmisille, jotka olivat täysin sitoutuneita tutkimaan elämää ja ihmisyyttä tieteen ja taiteen keinoin. Edellytyksenä oli sitoutuminen omaan henkiseen kasvuun ja tietoisuuden avaamiseen sekä omistautuminen palvelemaan tietoisesti kanssakulkijoitaan ja maailmaa. Myöhemmin historiassa esimerkiksi inkvisitioiden aikaan mysteerikouluista tuli salaisia, koska niiden ikiaikainen viisaus haluttiin suojata ja varmistaa jatkuvuus myös tulevaan. Tämä on myös syy, miksi salaista esoteerista tietoa on aina opetettu lähinnä suullisesti ja tarinoiden kautta. Oleellista on myös erilaiset initiaatiot, vihkimykset ja matkat, jotka ovat sanojen tuolla puolen. Mysteerikouluissa on opetettu myös esimerkiksi astrologiaa, alkemiaa ja pyhää geometriaa, joihin nykyisen kemian ja lääketieteen voidaan ajatella alunperin perustuvan. Opetus on yleensä sisältänyt tiedon lisäksi mm. parannusta, rituaaleja ja seremonioita, jotka vahvistavat tasapainoa luonnon kanssa.

Nykypäivänä mysteerikoulut ovat lisääntyneet ympäri maailmaa ja ne perustuvat erilaisiin perinteisiin ja polkuihin – ja niiden sekoituksiin. Vaikka erilaisia polkuja ja niin sanottuja linjoja tai traditioita noudattelevia mysteerikouluja on paljon, kaikissa niissä on kuitenkin sama ydinajatus – avata tietoisuutta, ikiaikaista, muuttumatonta viisautta ja palvella rakkaudella – tehdä maailmasta parempi paikka ihmisille.

Tänä päivänä mysteerikoulujen opit ja viisaudet ovat auki jokaiselle, joka on sitoutunut oman totuuden etsintään ja janoaa syvää ymmärrystä elämästä. Jokaisessa ihmisessä on kaikki voima ja potentiaali oman elämän mestaruuteen, mutta se vaatii sitoutumista sekä tahtoa sijoittaa itseensä ja tehdä sisäistä työtä. Tämä tie johtaa ennen pitkää siihen, että löytää oman ainutlaatuisen muodon myös palvella, jolloin keskittyminen siirtyy itsensä tutkimisesta enemmän omaan palvelutehtävään ja siihen, miten voi vaikuttaa tähän maailmaan.

Usein modernit mysteerikoulut, kuten Shamaria, ei enää seuraa vain yhtä tiettyä linjaa tai perinnettä, vaan yhdistelee erilaista ikivanhaa viisautta ja jatkuvasti muuttuvaa modernia tietoa omanlaisekseen kokonaisuudeksi, joka palvelee juuri tässä ajassa eläviä ihmisiä ja sitä kautta tulevaa. Mysteerikoulu ei perustu mihinkään poliittiseen tai uskonnolliseen ajatukseen, vaan ihmisten elämän parantamiseen, tietoisuuden nostamiseen ja rakkauden avaamiseen.

Shamarian opetusta inspiroi perustajansa henkisen polun mukaan etenkin shamanistinen luontoyhteys, (intiaaniheimojen viisaus, Siperian shamanismi, Kalevala), sekä pyhä feminiini ja feminiiniset mysteerit, kuten esoteerisesta kristillisyydestä (Maria Magdaleena) ja Egyptin mysteereistä (Isis). Mausteita tulee kuitenkin myös muista perinteistä, mytologioista ja energioista. Itseä ja elämää voidaan tutkia välillä myös esimerkiksi mielen rakenteiden, NLP:n, psykoterapian ja unimaailman (Jung), alkemian, astrologian, pyhän geometrian tai kvanttifysiikan kautta. Vaikka välillä voidaan käsitellä asioita, joita on aluksi haastava ymmärtää, Shamarian ytimessä on kehollisuus, maadoittuneisuus ja juurevuus sekä asioiden konkretisoiminen ja käytäntöön tuominen osaksi tätä päivää. Juuri monimuotoisuus tekee modernista mysteerikoulusta mielenkiintoisen ja rajattoman mahdollisuuden tutkia itseä, maailmaa ja koko elämän upeaa mysteeriä. Tämä on syvää ja voimallista työskentelyä, mutta tämä ei ole vakavaa – kyse on elävästä elämästä!

Shamaria  tarjoaa mahdollisuuden avautumiselle, ihmettelylle ja oivalluksille, joista kukin ottaa omakseen sen, mikä itselle tuntuu oikealta oman totuuden mukaisesti. Kyse on transformaatiosta. Kun elinvoimasi kasvaa ja kehollistuu, intuitiosi vahvistuu ja luovuutesi avautuu – kaikki on mahdollista! Vastuu on sinulla itselläsi. Shamaria ei siis anna valmiita vastauksia, vaan se on kuin katalysaattori, joka inspiroi, tukee ja mahdollistaa kokemuksia, jotka auttavat avautumaan aidolle olemuksellesi, omalle voimallesi, tarkoituksellesi ja tehtävällesi. Itsetuntemuksen myötä voit tehdä yhä tietoisempia valintoja sydämen viisauttasi ja intuitiotasi kuunnellen.

Sinä itse olet se suuri mysteeri. Ja maailma tarvitsee juuri sinua.