Shamaria-mysteerikoulu (ryhmä 2019-2020)

Haluatko olla sisäisesti vapaa ja eheä?
Haluatko vahvistaa feminiinistä voimaasi ja luovuuttasi?
Kiinnostavatko sinua elämän mysteerit ja ikiaikainen viisaus osana tätä päivää?
Haluatko vaikuttaa maailmaan merkityksellisellä tavalla?

Shamaria® on ainutlaatuinen ja korkeatasoinen, naisille suunnattu kokonaisuus. Shamaria on ikiaikainen ja uusi yhtä aikaa – kuin moderni mysteerikoulu, joka tuo vanhan viisauden osaksi tämän päivän tietoisen naisen arkea.  Shamarian polku kuljettaa kohti aitoutta, ei kohti täydellisyyttä. 

Kahdeksan kuukauden aikana käymme läpi prosessin, joka vapauttaa sinua siitä, mikä vielä estää sinua elämästä täydellä potentiaalillasi. Prosessin myötä opit tuntemaan itsesi syvemmin. Se johtaa uudenlaiseen sisäiseen eheyteen, jotta voit elää tietoisemmin ja kokonaisvaltaisemmin; kotona omassa kehossasi ja aidosti läsnä itsessäsi. Luovuutesi kasvaa, intuitiosi vahvistuu. Syvennyt myös ikiaikaisiin mysteereihin, mytologioihin ja henkiseen alkemiaan, jotta voit ymmärtää oman ainutlaatuisen merkityksellisyytesi osana suurempaa kokonaisuutta.

Kokonaisuuteen sisältyy 5 yhteistä retriittiviikonloppua täysihoidolla, etäopiskelua, webinaareja, jatkuva ohjaus sekä runsas määrä materiaalia. Saat itsellesi uusia työkaluja ja eväitä myös tulevaan.

Jaamme prosessia erityisesti naisen elämän kautta, kulkien samalla kohti sisäisen feminiinisen ja maskuliinisen energian välistä tasapainoa. Voit kokea oman naiseuden moniulotteisuuden, sen pyhän ja villin voiman. Muutat niitä puolia, joissa vielä teet itsestäsi pienen oman hyvinvointisi kustannuksella. Kohtaamme feminiinisyyden varjoja, kuten naiseuteen liittyvää häpeää, uhriutta ja epäluottamusta. Uutta synnyttävä, lempeä ja hyväksyvä feminiininen energia on kuitenkin se, joka mahdollistaa meissä muutoksen ja uudenlaisen eheyden, autenttisuuden. Teemme tilaa inhimillisyydelle, iloa ja elämän keveyttä unohtamatta. 

Shamaria-mysteerikoulussa työskentelemme yksin, pareina ja ryhmänä. Työskentelemme niin mielen, kehon kuin sielun tasolla käyttäen vaihtelevia lähestymistapoja. Kokemuksellisuus on oleellinen osa prosessia. Työskentely koostuu erilaisista valmennuksellisista harjoituksista, sisäisistä ohjatuista matkoista, luovasta tekemisestä, unityöskentelystä, meditaatioista ja kehollisista harjoituksista. Kokonaisuudessa yhdistyy niin ikaikainen henkinen viisaus kuin modernit tutkimukset. Ammennamme voimaa luovuudesta, liikkeestä ja luonnosta. Juhlistamme elämää kauniilla seremonioilla. Keskustelemme ja kohtaamme. Annamme intuition ohjata.

Prosessin myötä kirjoitat tarinaasi uudelleen, luot nahkaasi ja kuorit kerroksia. Leikit ja liikut, antaudut, puhdistut ja uudistut, jotta voit lopulta muistaa kuka sinä autenttisesti sisimmässäsi olet. Elämän ilo, syvyys ja pyhyys voimistuvat. Voit kokea olevasi kokonainen sekä ainutlaatuinen osa suurta kokonaisuutta.

 

Haluatko muistaa kuka sinä todella olet?

 

Shamaria-mysteerikoulu on kahdeksan kuukauden kokonaisuus, joka sisältää lähiopetusta elämyksellisillä ja syväluotaavilla retriiteillä, verkossa tapahtuvaa opetusta, kattavan määrän inspiroivia harjoituksia, kirjallista materiaalia sekä turvallisessa ja inspiroivassa ilmapiirissä tapahtuvaa ryhmätyöskentelyä ja jakamista. Erilaiset harjoitukset vahvistavat sisäistä kokemusta. Ryhmä mahdollistaa arvokkaan peilauksen. Luovuus ja luonto ovat oleellisena osana kokonaisuutta.

Kokonaisuuden teemoja ovat

 • Sankarittaren matka: vapautumisen voima, sisäinen eheys ja kokonainen nainen matkalla kohti sisäistä kotia
 • Feminiininen tietoisuus: pyhä feminiininen, naiseuden monimuotoisuus
 • Sisäinen liitto: feminiinisen ja maskuliinisen energian tasapaino itsessä
 • Tasapainon taika: valo ja varjot, tiedostamaton ja tietoinen, erillisyys ja ykseys
 • Sydänkohtu: Seksuaalienergia elämänvoimana ja tietoisuuden avaajana
 • Rakkauden alkemistit: henkinen alkemia, elementit ja symboliikka
 • Jumalattarien jalanjäljillä ja papittarien poluilla: mytologiat, naisten tarinat ja arkkityypit 
 • Valona kehossa: sisäinen suuruus ja inhimillisyys
 • Minä ja maailma ympärilläni: oma merkityksellisyys, minä suhteessa muihin
 • Äiti Maan kantava voima: luontoyhteys, shamanistinen maailmankuva
 • Seremoniat ja arjen rituaalit: yhteyden luominen ja vahvistaminen osana arkea

Yhteiset lähiviikonloput vietämme taianomaisen luonnon rauhassa, pääkaupunkiseudun lähellä, Villa Sofian juuri uusituissa ja rakennetuissa tiloissa. Yhteisissä viikonlopuissa ryhmä ja ympäristö tarjoavat upean mahdollisuuden kohdata toisemme ja itsemme rehellisellä ja syvällä tavalla. Inspiroidut tarinoiden jakamisesta. Saat olla näkyvä ja kuuluva, antaa ja vastaanottaa – iloa ja huumoria unohtamatta. Luottamuksellisessa piirityöskentelyssä on taikaa ja voimaa. Ryhmän muut jäsenet voivat toimia peileinä, inspiroijina ja opettajina toisilleen, jolloin muutos ja tietoisuuden avautuminen nopeutuvat yhdessä työskenneltäessä. Yhdessä oleminen antaa voimavaroja, lempeyttä, rohkeutta, tukea ja ymmärrystä omalle matkalle.

Shamaria-mysteerikoulun päävetäjänä, henkisenä ohjaajana, tilanpitäjänä ja initiaattorina toimii Katja Frange. Lisää Katjasta voit lukea täältä.

Kokonaisuus (8kk) sisältää

 • Viisi viikonloppuretriittiä (pe-su) täysihoidolla Villa Sofiassa, yhteensä 15 lähipäivää
 • Kaikki koulutusmateriaalit, kirjallinen materiaali ja verkkomateriaali, joihin voit keskittyä omassa tahdissasi
 • Videoita ja nauhoitettuja meditaatioita
 • Live-webinaarit, joissa saat ohjausta ja voit esittää kysymyksiä
 • Facebookin suljettu ryhmä yhteydenpidolle, tuelle ja jakamiselle ryhmän kesken
 • Jatkuva ohjaus ja oman prosessin tuki sähköpostitse Katjalta

Onko tämä kokonaisuus tarkoitettu sinulle? 

Shamaria-mysteerikoulu ei lupaa tehdä sinua valmiiksi tai täydelliseksi. Kokonaisuus kuitenkin avaa, tukee ja toimii inspiroivana ja vahvana katalysaattorina sisäisessä muutoksessasi, joka vahvistaa omaa ainutlaatuista voimaasi ja sisäistä eheyttäsi. 

Tunnistatko itsesi tästä?

 • Olet sitoutunut omaan henkiseen matkaasi,  itsetuntemuksen kehittämiseen ja tietoisuuden avaamiseen
 • Haluat vahvistaa feminiinistä voimaasi
 • Elämän ja ihmisyyden syvä ymmärrys ja maailmaan vaikuttaminen ovat intohimojasi
 • Olet valmis kyseenalaistamaan ja muuttamaan itseäsi
 • Olet valmis kohtaamaan sisäisiä varjoja, epämukavuutta, haavoja, kipukohtia ja inhimillistä epätäydellisyyttä
 • Haluat toteuttaa unelmiasi ja nauttia elämästäsi täysivaltaisemmin
 • Tiedät että sinulla on ainutlaatuinen tehtävä ja sinussa on potentiaalia, jota maailma tarvitsee
 • Haluat vastata sisäiseen kutsuun etsiäksesi entistä syvemmin vastausta siihen kuka sinä olet ja siten palvella myös ympäröivää maailmaa
 • Ajatus Shamariasta saa sinut innostumaan ja kehosi heräämään niin, että tiedät ja tunnet tämän olevan sinua varten!

Shamaria-mysteerikoulu edellyttää osallistujilta sitoutumista omaan itseen ja kokonaisuuteen, myös yhteisten viikonloppujen välissä. Henkinen työ itsensä kanssa vaatii tahtoa ja aikaa, koska asioiden sisäistäminen tapahtuu ennen kaikkea kokemuksen kautta. Sisäinen matka on asteittainen antautumisen prosessi. On tärkeää, että ryhmään osallistuvat ne ihmiset, jotka ovat aidosti inspiroituneita ja energeettisesti sitoutuneita omaan ja yhteiseen matkaan, koska se palvelee koko ryhmää parhaalla mahdollisella tavalla. 

Oletko valmis vapauttamaan itsesi ja sanomaan kyllä? 

Lue lisää täältä!